Fra vuggestue til børnehaven

Da Jeres barn startede i vuggestuen, oplevede I, at der var meget brug for Jer her i institutionen, I tog ferie, brugte  omsorgsdage eller havde bedsteforældre til at hjælpe med at barnet faldt til og blev tryg ved de nye voksne i vuggestuen  og kendt med det nye sted.

Samtidig lærte vi barnet at kende, fik viden om dets spisevaner, sovevaner, hvordan vi bedst kunne trøste og andre vigtige ting, der var nødvendige for at vi kunne tage os bedst muligt af det lille barn.

 Inden længe er dit barn nået den alder, hvor vi skal til at forberede os på, at barnet skal gå fra vuggestuen og til børnehaven.

 Da vi er et fælles hus og har glæden ved både at have en vuggestue og børnehave afdeling, ønsker vi at vuggebarnets overgang til børnehaven forløber så let som muligt for barnet, men også for Jer og os, som er omkring barnet.

 De år hvor børnene er her er den vigtigste periode i børnene liv. Udviklingen går utrolig stærkt og vi gør vores bedste for at støtte op om den.

 Vi ser på forskningen, som viser at et hvert overgang eller opbrud som  f.eks.  overgangen  fra vuggestue til børnehaven betyder en stagnering i barnets udvikling. For en kort periode kan barnet måske blive ked af det, miste appetitten, sove anderledes.

 Denne overgang ønsker vi at arbejde med så den fylder mindst muligt i barnets udvikling.

Målet er at barnet glider ind i børnehavegruppen, og falder til så hurtigt som muligt, og bevarer trygheden og glæden ved at være i daginstitution.  At barnet i virkeligheden ikke oplever dette skift.  At dagen fortsat forløber trygt også i denne overgangsperiode.

 Det er vigtigt for os, at barnet ikke oplever overgangen som et brud og et farvel til trygge voksne og kendte børn. I stedet skal barnet hjælpes til at få en oplevelse af at verden bliver større, de kendte voksne er der stadig, men der kommer andre voksne tæt på, voksne som man godt kender og er trygge ved, der bliver en ny garderobe, et nyt sted at hænge sit tøj, en ny stue med spændende legetøj  og de nye  kammerater,  som man allerede har været sammen med før og er i gang med at lære at  kende.

Hvordan gør vi her i huset?

 Når barnet er omkring 2 år, måske før, beslutter vi, hvilken stue barnet skal høre til,  når det skal starte i børnehaven.

Hvilken stue det bliver, er afhængig af flere forskellige ting.  Vores vurdering af hvor barnet vil passe bedst ind i forhold til dets udvikling og personlighed har stor betydning.  Vi vil også drøfte, hvilke personaler der bedst muligt kan understøtte dit barns behov. Faktorer der også ses på er sammensætning af øvrige børn på stuen, kan barnet flyttes sammen med en ”bedste ven”, eller er der søskendehensyn, der skal tages i betragtning .

Hvis I har et bestemt ønske, kan vi drøfte det.

Barnet flytter stue når det er ca 2½ år alt efter barnets udvikling. Der kan også være praktiske forhold omkring ferie og lignende, der skal tages hensyn til, men det  taler vi  med jer om .

Når beslutningen om, hvilken stue barnet skal gå på i børnehaven, er truffet, vil vi langsomt øge barnets kendskab til børnehaveverdenen.

I er som forældre meget velkomne til at kigge ind på barnets kommende stue, hilse på og lære de måske for Jer nye personaler at kende.

Nu vil barnet fremover hver dag, udover sit faste personale, også se sine kommende voksne, de vil hilse særligt på barnet, snakke på legepladsen, og måske kommer i vuggestuen flere gange i løbet af dagen. 

Endvidere vil barnet komme ofte på besøg på den nye stue sammen med en kendt personale  fra vuggestuen.

Det kan handle blot om en ½ time eller måske mere afhængig af, hvad barnet giver udtryk for.

 Ved spisning planlægger vi, at barnet oftere og oftere kan deltage i frokost i børnehaven.

 Børnehaven tager også på ture i lighed med vuggestuen, men sædvanligvis af længere varighed. De 2 stuer vil være opmærksom på at arrangere, at barnet kan komme med på ture, hvor der evt. deltager en vuggestue personale.

Barnet tidligt i forløbet få en ny garderobe i børnehaven. Det er af betydning for barnet at vide, at det her er også min plads, og er med til at øge tilknytning til den nye stue.

 Når vi vurderer, at barnet er tryg ved de nye voksne og stuen, aftaler vi en overflytningsdag med Jer

Ligeledes aftales et overflytningssamtale, hvor de relevante personer fra vuggestue og børnehave deltager.  Vuggestue personalet orienterer om barnets udvikling og status omkring barnets parathed til at starte i børnehaven. Personalet fra børnehaven fortæller om, hvordan det er at gå i børnehave, og hvilke forskelle, I som forældre vil opleve.

Der er god tid til, at I også kan stille spørgsmål.

De fleste forældre ønsker, at barnet siger farvel i vuggestuen. Vi holder en lille samling i vuggestuen hvor forældrene har frugt med til alle børn og barnet får en ”farvel”bog   med  tekst, udvalgte tegninger og lidt fotos af tiden i  vuggestuen. 

Fremover afleveres barnet på sin nye stue.  Dog i køkkenet som I plejer, hvis det er før kl. 7.45.

Der kan være morgener, hvor det er svært for barnet at komme til en ny stue, så er I altid velkomne til at aflevere i vuggestuen. Så følger vi barnet, når det er parat.

Barnet sover stadig til middag, indtil vi aftaler, at det ikke har brug for det mere. Middagssøvnen foregår samme sted som det plejer at sove; i det ene grupperum i vuggestuen og med de samme voksne.

Praktisk:

I skal selv medbringe bleer fra den måned barnet fylder 3 år.

Vuggestuetaksten falder til børnehavetakst fra d 1. i den måned barnet bliver 3 år.

På gensyn i børnehaven!

Siden er sidst opdateret 4. september 2019