Kostpolitik

Daginstitutionen Østervang følger Slagelse Kommunes kostpolitik.

Endvidere har bestyrelsen i samråd med os arbejdet med kostpolitikken, hvilket betyder, at vi sideløbende med kommunen har vores egen kostpolitik. Der er udarbejdet en pjece for vuggestuebørnene og en for børnehavebørnene.