Personalet

Hvem er vi

Vi er  en gruppe pædagogisk personale med en bredbred spredning fagligt og aldersmæssigt.

Det er vigtigt, at vi har forskellige faglige og menneskelige kvalifikationer, som vi bruger til gensidig inspiration i vores daglige pædagogiske arbejde.

Denne forskellighed har børnene stor glæde af.  

I køkkenet hænger vores persongalleri, hvor I kan se os alle.

Vi  har 2 pædagoger tilknyttet hver børnegruppe samt 2 medhjælpere.

Endvidere har vi flere personaler som hjælper til, hvor der er mest brug for det.  

Vi har alle forskellige erfaringer og baggrund for at arbejde med mennesker i forskellige aldre, hvilket betyder, at vi kan skabe de bedste vilkår for alle børn.
 
Endvidere har vi som regel en eller 2 lønnede  studerende i huset.
I perioder er her også  andre former for praktikanter bl.a. fra folkeskole, Sosu skolen,  m.m. i huset.

Derudover har vi til tider diverse jobpraktikanter, som går til hånde med forskellige praktiske opgaver.