Social udvikling

Social udvikling

Social udvikling

”Social udvikling er udvikling af sociale handlemuligheder og deltagelsesformer og foregår i sociale fællesskaber, hvor børnene kan opleve at høre til, og hvor de kan gøre sig erfaringer med selv at øve indflydelse og med at værdsætte forskellighed.

Gennem relationer til andre udvikler børn empati og sociale relationer, og læringsmiljøet skal derfor understøtte børns opbygning af relationer til andre børn, til det pædagogiske personale, til lokal- og nærmiljøet, til aktivi­teter, ting, legetøj m.m.”

Pædagogiske mål for læreplanstemaet

1.Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte  at alle børn trives og indgår i sociale fællesskaber, og at alle børn udvikler empati og relationer

 2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte fællesskaber, hvor forskellighed ses som en ressource, og som bidrager til demokratisk dannelse.

 

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes sociale udvikling?

Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø:

  •  Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Social udvikling
  •  Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag
  •  Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer.

I vores dagtilbud er vi fysisk indrettet, således at barnet har mulighed for at lege på forskellige måder, ud fra dets interesser. Barnet har flere valgmuligheder og kan gå på opdagelse på de øvrige stuer i huset i samråd med de voksne. Hver stue er indrettet med forskellige spændende, flotte og eventyrlige rum som læringsmiljøer. Rum der bidrager til at skabe et positivt fokus og som er visuelt stimulerende. Vi har et købmandshus/tårn, slot, et jungle rum, Findus og Pedersen hus, en troldeskov med forskellige forhindringer med en hule, et fiske sanserum med en blød madras som man kan hoppe på, samt et blomsterrum, hvor personalet kan invitere børnene med ind til en historiefortælling eller til afslapning. Vægmalerierne skaber varme og sætter fantasien i gang som børnene selv kan digte videre på.

Læringsmiljøerne skal tilrettelægges så barnet trives, udvikler empati og får relationer til andre børn. Legen har en central rolle i udviklingen af social læring. Vise hensyn overfor hinanden, se de andre børn og ikke kun sig selv,

Børnene har også mulighed for at finde sammen ude på vores store legeplads hvor der er rig mulighed for udfoldelse i form af bevægelse og det at udfordre sig selv motorisk.

 For at tilgodese det enkelte barn tager vi udgangspunkt i at have oplevelserne og læringen i små grupper.

 Den voksne skal være en tydelig rollemodel ved at anvise og tage del i legen/samværet.

 Læringen i den større gruppe gør vi bl.a. ved samling, sanglege, fælles ture og når vi tager til offentlige arrangementer.

 Alt efter alder lærer børnene at tage ansvar for egne handlinger, f.eks. rydde op efter sig, opføre sig efter normen ved besøg på bibliotek og andre offentlige steder og se sig selv som en værdsat og anerkendt medlem af et fællesskab.

 

 

Siden er sidst opdateret 16. juli 2021