Kultur, æstetik og fællesskab

Kultur, æstetik og fællesskab

”Kultur er en kunstnerisk, skabende kraft, der aktiverer børns sanser og følelser, ligesom det er kulturelle værdier, som børn tilegner sig i hverdagslivet.

Gennem læringsmiljøer med fokus på kultur kan børn møde nye sider af sig selv, få mulighed for at udtrykke sig på mange forskellige måder og forstå deres omverden”.

Pædagogiske mål for læreplanstemaet:

  1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn indgår i ligeværdige og forskellige former for fællesskaber, hvor de oplever egne og andres kulturelle baggrunde, normer, traditioner og værdier.

2.   Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får mange forskellige kulturelle ople­velser, både som tilskuere og aktive deltagere, som stimulerer børnenes engagement, fantasi, kreativitet og nysgerrighed, og at børnene får erfaringer med at anvende forskellige materialer, redskaber og medier.

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø, at børnene gør sig erfaringer med kultur, æstetik og fællesskab?

Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø:

  •  Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Kultur, æstetik og fællesskab
  •  Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag
  • Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer.

Børnene skal erhverve sig viden om og blive fortrolige med den danske kultur,  og de værdier vi har, det kan f.eks. være vores traditioner.

I børnenes dagligdag skal de lære om de demokratiske værdier og regler, vi har, som viser respekt for det enkelte barn og det fællesskab børnene møder i børnehaven, familien og hvor de  færdes.

Barnet skal have mulighed for at afprøve mange forskellige kunstneriske udtryksformer og gøre brug af mange forskellige materialer.

Børnene skal have mulighed for at bruge deres fantasi og kunstneriske færdigheder ved at udfolde sig indenfor musik, sang, rytmik, dans og teater.

 

 Vi fejrer alle danske højtider og traditioner, vi gør det internt i huset men deltager også i nærmiljøets og byens tilbud. Det er jul, påske, fastelavn og festugen.

 Vi besøger gerne børnenes hjem eller forældres arbejdspladser, her igennem møder vi andre kulturer og andre miljøer, hvor vi kan møde det, der er anderledes og lidt fremmed for os.

 Vi har indrettet os i huset og på legepladsen så der er mulighed for at være kreativ og eksperimenterende udi kunsten. Vi har et lille værksted og et atelier på legepladsen.

  Vi laver aktiviteter og har materialer til rådighed, som er aldersrelateret og som giver mulighed for at  have det sjovt med papir og farver. Vores indretning og valg af farver i huset er også en måde at gøre omverdenen spændende og interessant på.

Vi tager løbende på biblioteket og gør brug af deres tilbud for de yngste børn.

 Vi fejrer de danske traditioner der er, med de karakteristika der er forbundet med dem. Jul, påske, fastelavn, husets egne traditioner, fødselsdage mv.

 

Siden er sidst opdateret 26. august 2021