Krop sanser og bevægelse

Krop, sanser og bevægelse

”Børn er i verden gennem kroppen, og når de støttes i at bruge, udfor­dre, eksperimentere, mærke og passe på kroppen – gennem ro og bevægelse – lægges grundlaget for fysisk og psykisk trivsel.

Kroppen er et stort og sammensat sansesystem, som udgør fundamentet for erfaring, viden, følelsesmæssige og sociale processer, ligesom al kommunikation og relations dannelse udgår fra kroppen”.

Pædagogiske mål for læreplanstemaet:

  1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udforsker og eksperimenterer med mange forskellige måder at bruge kroppen på.

2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn oplever krops- og bevægelsesglæde både i ro og i aktivitet, så børnene bliver fortrolige med deres krop, herunder kropslige fornem­melser, kroppens funktioner, sanser og forskellige former for bevægelse.

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø udviklingen af børnenes krop, sanser og bevægelse?

Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø:

  • § Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Krop, sanser og bevægelse
  • § Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag
  • § Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer.

I Østervang er en af vuggestuerne indrette med et sansemotorisk rum, hvor børnene i en tidlig alder, har mulighed for at få stimuleret deres grundmotorik såsom deres vestibulære sans ved at rulle rundt på madrassen, slå kolbøtter og stå med hovedet nedad.

Den proprioceptive sans stimuleres, når børnene går op og ned af trappen samt når de hopper fra kanten og ned på madrassen og over broen.

Taktilt når børnene rør ved nettet, går med bare tæer på de forskellige overflader i rummet. 

 Krop imiterer krop og derfor skal det pædagogiske personale være forbilleder og indgå i de planlagte aktiviteter og vise glæden ved at bevæge sig samt bruge sin krop. Vi laver motorikbaner ud af forskellige puder, bobles motorik bane, taktil bane osv.

 I Østervang er alle dagligdags ting aktiviteter som er med til at stimulere barnets motorik.

Barnet øver sig i selv at tage tøj af og på, pakke maden ud, spise sin mad med fingre eller gaffel, hælde vand op i koppen, kravle op og ned af stole osv.

 

Vi har indrettet både det indendørs og udendørs fysiske legemiljø med udgangspunkt i at vores børn skal have mulighed for at klatre på træstammer, gå og løbe på varieret terræn med forskelligt underlag, trille og rulle på bakker og ujævnt terræn, balancere på forskelligt materiale og højder. Alle børn skal motiveres og inspireres til udfordrende leg.

Legepladsen er indrettet med mange forskellige legesteder og vi har taget hensyn til at der skal være motoriske udfordringer for alle aldersgrupper.

 

Indendørs er der på hver stue aktivitetsmiljøer i 2 etager som børnene kan lege i og på. Der er hængebroer, trapper og net man kan svinge sig i. Vi har møbleret med både voksen og børnemøbler som appellerer til forskellig fysik.

 

Vi vil vise og inddrage børnene i arbejdsopgaver der handler om hvad god kost er. Det gør vi ved at have maddage både udendørs og indendørs. Vi handler ind sammen, taler om madvarerne, smager på råvarerne og spiser sammen.

 Vi bruger afslapning i forbindelse med gymnastik og som optankning til fornyet energi. 

 Hygiejnen er en naturlig del af vores hverdag. Vi lærer børnene om håndhygiejne ved toiletbesøg, inden spisning og når vi laver mad.

Endvidere vasker børnene hænder, når de ankommer til institutionen.

 Vi vil ligeledes inddrage de multikulturelle forskelle i kosten som børnene møder i deres hverdag.

 Vi er en certificeret bevægelsesinstitution.

 

 

  1.  
Siden er sidst opdateret 16. juli 2021