Klubbørnene

Før skole forløb - de 5-6 årige børn

August året før barnet skal i skole flytter alle vores førskolebørn på uglestuen.

Her arbejder vi med aktiviteter, som er relateret til netop denne alder, modenhed, parathed og målrettet mod start i børnehaveklasse det følgende år i august måned.
Først i forløbet medio september arrangeres en overnatning i børnehaven, hvor der arrangeres aktiviteter m.m. der gør at børnene lærer hinanden og de voksne endnu bedre at kende
 
Af aktiviteter i dagligdagen kan nævnes: Trafik, sprog , viden om mig selv, ture ud af huset m.m.
Her er øget  opmærksom på , at man kan lytte og modtage beskeder.
Kommende skoler og SFO besøges .
 
Hele forløbet afsluttes med en eftermiddagsarrangement sidst i juni, hvor forældrene deltager.

Brobygning

I Slagelse Kommune er der udarbejdet en fælles arbejdsplan. Dette er et forløb over hvordan der samarbejdes med barnets kommende skole og SFO. For os er det fortrinsvis Søndermarksskolen, men vi samarbejder gerne med andre skoler, hvis barnet tilhører et andet skoledistrikt.