Alsidig personlig udvikling

Alsidig personlig udvikling

 Alsidig personlig udvikling

Alsidig personlig udvikling drejer sig om den stadige udvidelse af barnets erfaringsverden og deltagelsesmuligheder. Det forudsætter engagement, livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til deltagelse.

 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet:

  1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udfolder, udforsker og erfarer sig selv og hinanden på både kendte og nye måder og får tillid til egne potentialer. Dette skal ske på tværs af blandt andet alder, køn samt social og kulturel baggrund.

       2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte samspil og
tilknytning mellem børn og det pædagogiske personale og børn imellem. Det skal være præget af omsorg, tryghed og nysgerrighed, så alle børn udvikler engagement, livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til deltagelse i fællesskaber. Dette gælder også i situationer, der kræver fordybelse, vedholdenhed og prioritering

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes alsidige personlige udvikling?

Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø:

  • § Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Alsidig personlig udvikling
  • § Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag
  • § Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer.

I dagligdagen tager vi udgangspunkt i alle de praktiske ting som vores børn kan deltage i. Vi hjælper i garderoben med tøj af/på, vi spiser sammen, dækker borde, rydder op, vi øver håndvask og toiletbesøg, vælge legetøj til leg, rydde op, vis og italesætte samværet med de andre børn i gruppen og på hele stuen.

Vi arbejder i mindre børnegrupper på stuerne og vi vælger også at lave aktiviteter og aftaler med børnene på tværs af stuerne i huset når det er muligt.

Vores indretning af huset og legepladsen tilgodeser at vi kan skabe mange forskellige læringsmiljøer. Nogle permanente og andre  er tidsbegrænsede og kan gemmes til senere brug.

 

I vores hverdag tager vi ofte ud af huset for at give børnene oplevelser og drage erfaringer heraf. Vi tager i teatret og oplever store følelser som omsorg, kærlighed, konkurrence, vrede og frustration, glæde og begejstring.

Vi går på biblioteket hvor børnene er med til at bestemme hvilke bøger vi låner med udgangspunkt i barnets interesser og bekræfter derved barnet i, at dets valg af bøger er betydningsfuldt.

Vi tager på besøg hjemme hos børnene.

Besøger andre institutioner og arbejdspladser, hvor børn relaterer sig til anderledes sammenhænge end det de oplever i børnehaven.

På turene lægger vi op til at børnenepasser på  hinanden ved, at de store børn holder et mindre barn i hånden, når vi går i trafikken. Vi har faste makkerpar på de fleste stuer.

Siden er sidst opdateret 16. juli 2021