Forældresamtaler

Inden barnets opstart i institutionen vil vi gerne bede jer ringe og aftale et møde med os. Et møde  hvor vi får talt sammen, lærer hinanden lidt at kende og hører lidt om barnet alt sammen for at gøre overgangen fra hjemmet eller dagplejen så nem som mulig for barnets opstart her i huset.

Til det første besøg har vi afsat  ca. 1½ time. 

Efter 2 til 3 måneder holdes den første forældresamtale, hvor vi taler om opstarten og om hvordan det i øvrigt går med dit barn.

Herefter holdes der samtale 1 gang årligt. Der er afsat ca. ½ time til alle forældresamtaler.

Samtalerne planlægges indenfor institutionens åbningstid.
 
Der kan altid aftales ekstra samtaler, når personale  eller forældre skønner, at der er behov for det.
Siden er sidst opdateret 20. august 2014