Bestyrelsen

Det er bestyrelsens opgave at medvirke til at fastlægge rammer og principper for børnenes hverdag i institutionen.

Reglerne for bestyrelsens arbejde er fastlagt ud fra vedtægter samt forretningsorden.

Bestyrelsen er sammensat af 5 forældrerepræsentanter og 2 suppleanter.
Suppleanterne kan deltage på møderne - men uden stemmeret.

Personalet er repræsenteret med to medlemmer - en pædagog og en medhjælper samt ledelsen af institutionen.

Der er valg til bestyrelsen hvert år på forældremødet i efteråret.  

På vores elektroniske opslagstavle  vil der være referater af møderne, så alle har mulighed for at følge med i hvad, der debatteres.