Aktiviteter indendørs

I institutionen har vi mange forskelligartede aktiviteter alt efter børnenes alder, årstid og traditioner.

Der bliver arbejdet med mange forskellige emner, temaer, og projekter i hverdagen  alle i forhold til læreplanerne .

Alle aktiviteterne er tilrettelagt, så alle stuens børn kan deltage med et fornuftigt udbytte i betragtning af deres alder.

Såvidt muligt  arbejder vi i mindre grupper, da nærheden og fordybelsen bliver meget større. Børnene får en tættere relation til de voksne og glæden og udbytte bliver størst.

For at tilgodese børnene ud fra den aldersspredning der er på stuerne, planlægger vi også  aktiviteter på tværs af stuerne.

Siden er sidst opdateret 9. september 2019